Уведомление за защита на лични данни

Актуално към: м. април 2021 г.

1. Общи положения

1.1. Администратор по смисъла на законодателството за защита на лични данни е:


Пеек & Клоппенбург B.V. & Co. KG [Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG]
Берлинер Алее 2 [Berliner Allee 2]
40212 Дюселдорф
Е-мейл: [email protected]

(наричано по-нататък „ние“)

Ние сме член на корпоративната група на Пеек & Клоппенбург КГ [Peek & Cloppenburg KG], Дюселдорф, с номер в Търговския регистър HRA 6862 (наричано по-нататък „Група П&К“). Моля, имайте предвид, че съществуват две независими едно от друго дружества Пеек & Клоппенбург, със седалища съответно в Дюселдорф и Хамбург. Когато в настоящото Уведомление за защита на лични данни става дума за Пеек & Клоппенбург, то се има предвид Пеек & Клоппенбург КГ, Дюселдорф, чиито магазини ще откриете тук.


1.2. Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес:

Пеек & Клоппенбург B.V. & Co. KG [Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG]
Длъжностно лице по защита на данните
Берлинер Алее 2 [Berliner Allee 2]
40212 Дюселдорф
Е-мейл: [email protected]


1.3. Ние отдаваме голямо значение на защитата на Вашите лични данни. Обработваме Вашите лични данни на първо място, за да поддържаме функционални и лесни за използване уебсайтове. Искаме да гарантираме, че чрез тях Вие ще можете да ползвате нашето съдържание и предложения. Освен това обработваме Вашите лични данни, само когато и доколкото това е позволено от закона. Подробна информация в тази връзка е изложена по-долу.

2. Обработване на лични данни при ползване на нашата уебстраница

2.1. При всяко посещение на нашия уебсайт системата ни автоматично събира данни и информация от Вашия компютър. Тези данни се съхраняват единствено в лог-файловете на нашата система и не се съхраняват и/или запаметяват заедно с други лични данни. При този процес обработваме следните категории данни:

 • Информация за типа браузър и използваната версия;
 • Информация за използвания на Вашия браузър език;
 • Настройки на държавата
 • Вашата операционна система
 • Вашия IP адрес
 • Датата и часа на посещението
 • Уебсайтове, от които Вашата система се прехвърля на нашия уебсайт
 • Уебсайтове, които Вие зареждате/посещавате през нашия уебсайт.

2.2. Необходимо е системата ни временно да запамети Вашия IP адрес, за да може уебсайта ни да се зареди на Вашия компютър. Поради тази причина Вашият IP адрес трябва да бъде запаметен за времетраенето на всяко Ваше посещение на нашия уебсайт. Съхранението в лог-файлове е необходимо, за да се осигури неговото функционирането. Също така ние използваме тези данни за оптимизиране на нашия уебсайт и за гарантиране на сигурността на информационните ни системи. Получените в хода на това обработване данни не се използват за маркетингови цели. Правното основание за временното съхраняване на данните и лог-файлове е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (наричан по-нататък ОРЗД) въз основа на нашия легитимен интерес да Ви предоставим функционален и лесен за ползване уебсайт.


2.3. Данните се съхраняват докато е необходимо за постигане на целите, за които са събрани. Когато данните са необходими, за да бъде предоставен достъп до нашия уебсайт, тази необходимост отпада, когато сесията (посещението) завърши. След това Вашите данни автоматично се изтриват. Когато данните се съхраняват в лог-файлове, те се изтриват най-късно след седем дни. Ако горепосочените данни се съхраняват за последващ период, в този случай Вашият IP адрес се изтрива или бива анонимизиран, така че да не е възможно проследяване на интернет адреса, от който е отворен уебсайта ни. Събирането на данни за осигуряване на достъп на уебсайта и съхранението на данни в лог-файлове е абсолютно необходимо за поддържането и функционирането на нашия уебсайт.


2.4. В случай че извършваме оценка на потребителското Ви поведение на нашия уебсайт, ние използваме Вашите данни само в анонимизирана или псевдонимизирана форма, за да подобрим обслужването на уебсайта и потребителските ползи за нашите посетители. Псевдонимизация означава, че се отстраняват признаци, които дават възможност за еднозначна лична идентификация и се заместват с нови стойности. Без познаване на тези нови стойности Вашите данни не могат да бъдат декодирани и да доведат до Вашата идентификация. Подробна информация в тази връзка ще намерите в точка 3 от настоящото Уведомление за защита на лични данни.

3. Бисквитки

3.1. На нашия уебсайт използваме т.нар. „бисквитки“. Това са текстови файлове, които Вашият интернет браузър запаметява в компютърната Ви система. Когато посетите нашата уебстраница, във Вашата система може да бъде запаметена бисквитка. Тя съдържа числена
последователност, с помощта на която при последващо посещение на уебсайта Вашият браузър може да бъде идентифициран. Бисквитките за запаметяват на Вашия компютър и изпращат данните от него до нашата страница. Вече запазени бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Посредством съответните настройки на Вашия браузър това може да става автоматично.


3.2. Информация за „Технически необходими бисквитки“, „Бисквитки за анализ на поведението на търсене (сърфиране)“, „Бисквитки за маркетингови цели“ и „Бисквитки за социални медии“ ще намерите в нашия инструмент за управление на бисквитките (Сookie Management Tool), както и в точки 3.4 – 3.7 по-долу. До инструмента за управление на бисквитки може да стигнете преди първото разглеждане на страницата ни и след това по всяко време, като кликнете върху иконката „Щит“ в долния десен ъгъл на нашия уебсайт. Чрез управлението на бисквитки Вие по всяко време можете да активирате или деактивирате отделни бисквитки.


3.3. С изключение на технически необходимите бисквитки ние обработваме лични данни с помощта на бисквитки само с Вашето изрично съгласие. Активирането на бисквитки е доброволно. Вие можете да ползвате нашата уебстраница в пълен обем и без активирани бисквитки. Чрез инструмента за управление на бисквитки Вие по всяко време можете да деактивирате отделни или всички бисквитки, които сте активирали (разрешили).
3.4 – 3.6 ВКЛЮЧВАНЕ НА СКРИПТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ БИСКВИТКИ


4. Добавки (плъгинс) за социални мрежи (Social Plugins)

4.1. На нашия уебсайт използваме т.нар. добавки (плъгинс) за следните социални мрежи (наричани по-нататък „Социални мрежи“):

 • Facebook (оператор: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Xing (оператор: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland)
 • LinkedIn, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

4.2. За да осигурим възможно най-добра защита на Вашите данни, ние използваме технически решения, които гарантират, че трансфер на данни чрез плъгинс за социални мрежи към съответния оператор на социалната мрежа не може да бъде осъществен без предварителното активиране на плъгин-а от Ваша страна.
В изходния статус на нашите уебсайтове са интегрирани неактивни плъгинс за социални мрежи, които не осъществяват връзка със сървърите на Facebook или на други оператори на социални мрежи без съответно активиране от Ваша страна. След активиране плъгинс
осъществяват връзка със съответната социална мрежа. Ако активирате неактивните плъгинс, като кликнете върху бутона „Активиране на социални мрежи“ в края на уебсайта и по този начин дадете съгласието си, ние предаваме данни на съответните социални мрежи. След това Вие можете да ни препоръчате, като кликнете в съответната социална мрежа. Ако по време на посещението си на нашите уебсайтове вече сте влезли в дадена социална мрежа, може да не се появи ново искане за достъп. С кликване върху бутона „Сподели“ данните се предават на съответния оператор на социалната мрежа. От информацията за защита на личните данни в точка 4.4 може да разберете какви данни се обработват от съответния оператор.
Вие по всяко време можете да оттеглите съгласието си чрез кликване върху бутона „Деактивиране на социални мрежи“.

4.3. Ние нямаме влияние върху обработването на Вашите данни от оператора на съответната социална мрежа. Посредством всеки активиран плъгин за социални мрежи при всяко отваряне на съответната уебстраница се създава бисквитка с еднозначна идентификация. По този начин социалната мрежа е в състояние да изработи профил на Вашето потребителско поведение. Възможно е такъв профил да бъде съотнесен към Вас и при по-късна първоначална регистрация в социалната мрежа.

4.4. Ако при посещението на нашия уебсайт вече сте влезли в дадена социална мрежа, е възможно нейният оператор да причисли посещението на нашия уебсайт към Вашия профил, ако сте активирали плъгинс за социални мрежи, които са деактивирани по подразбиране. Информация за обхвата и целта на събирането, обработването и ползването на данни от социалните мрежи, както и за правата и възможностите за настройка с цел защита на Вашата поверителност, може да намерите в информацията за защита на данните на съответната социална мрежа на следните адреси:

 

4.5. При използването на плъгинс за социални мрежи ние действаме в качеството си на съвместни администратори на лични данни (член 26 от ОРЗД) със съответния оператор на социалната мрежа. Сключеното между нас и Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, споразумение за съвместни администратори можете да намерите по всяко време на следния уебадрес: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Можете да влезете в контакт с длъжностното лице по защита на данните на Facebook на адрес: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 За Facebook е отговорен следният надзорен орган:


Ирландска комисия за защита на личните данни [Data Protection Commission]
21 Фитцуилиам Скуер Саут [1 Fitzwilliam Square South]
Дъблин 2 [Dublin 2]
D02 RD28
Ирландия
https://www.dataprotection.ie

Възможно е обработваните от Facebook данни да бъдат предавани на страни извън Европейския съюз и най-вече на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ.


4.6. Освен плъгинс за социални мрежи нашите уебсайтове съдържат и обикновени връзки към други сайтове (напр. към Facebook, Instagram и Twitter).

5. Контакт

Можете да се свържете с нас по имейл. В този случай, освен Вашия електронен имейл адрес, ние обработваме и данните, които ни предоставяте в изпратеното до нас електронно съобщение. Правно основание за обработването на Вашите данни в такъв случай е член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД.


6. Предаване на лични данни към доставчици на услуги

6.1. Ние си сътрудничим с доставчици на услуги, на които възлагаме обработване на данни изцяло в съответствие с приложимото законодателство за защита на лични данни. По-конкретно, когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, ние сключваме с нашите доставчици на услуги споразумения за възлагане обработването на данни, които отговарят на изискванията на член 28 от ОРЗД и им даваме сътоветни указания за обработването на данните. Чрез грижлив подбор и редовни проверки ние гарантираме, че нашите доставчици на услуги предприемат всички организационни и технически мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни.
6.2. В случай на предаване на лични данни до трети държави (извън ЕИП), това винаги става въз основа на решения на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита в съответната държава или въз основа на подходящи гаранции за защита на Вашите лични данни по смисъла на член 46 от ОРЗД (стандартни договорни клаузи на ЕС или Задължителни корпоративни правила). При искане от Ваша страна сме на разположение да Ви предоставим допълнителна информация в тази връзка.

7. Вашите права като „субект на данни“

По-долу обобщаваме Вашите права като субект на данни:

Право на достъп (член 15 от ОРЗД)
Вие може да изискате пълна информация за Вашите лични данни и начините на тяхното обработване, като например целите, за които те се обработват или периода на тяхното съхранение.


Право на коригиране (член 16 от ОРЗД)
Вие може да изискате да бъдат коригирани неправилни данни, отнасящи се до Вас.


Право на изтриване (член 17 от ОРЗД)
Вие принципно можете да изискате да изтрием данни, свързани с Вашата личност, ако по юридически причини те вече не са необходими или вече не е разрешено обработването им.


Право на ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД)
Вие имате право да ограничите по-нататъшното обработване на Вашите лични данни, например ако данните Ви не могат да бъдат изтрити поради наличие на противоречиви задължителни срокове за съхранение.


Задължение за уведомяване (член 19 от ОРЗД)
Ние сме задължени да информираме всеки получател, пред когото Вашите данни са били разкрити, за всяко извършено коригиране или изтриване на Вашите данни или ограничаване на обработването им. Това не се прилага само ако информиране от наша страна е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Ако вие поискате, ние ще Ви предоставим информация относно тези получатели.


Право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД)
Вие имате право да получите отнасящите се до Вас лични данни в обичаен машинно четим формат или да разпоредите предаването им на друга отговорна институция.


Право на възражение (член 21 от ОРЗД)
В случай на обработване на лични данни, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес (член 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД) или за целите на легитимни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), може да възразите занапред срещу обработването на свързаните с Вас лични данни по всяко време. В случай на възражение, ние следва да преустановим всяко по-нататъшно обработване на Вашите данни за гореспоменатите цели, освен ако:

 

 • не са налице убедителни законови основания за обработване, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или
 • обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Срещу използването на Вашите данни за целите на директния маркетинг занапред може да възразите по всяко време. В случай на възражение ние следва да преустановим всяко по-нататъшно обработване на Вашите данни за целите на директния маркетинг.

Правото да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения (член 22 от ОРЗД)
Имате правото да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, ако то поражда правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен.
Автоматизираното решение е допустимо по изключение, ако (i) предварително сте дали изричното си съгласие или (ii) решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен с Вас или (iii) приложими законови разпоредби позволяват това и в тези разпоредби се предвиждат подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи, както и на Вашите легитимни интереси.
В случаите (i) и (ii) ние прилагаме подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи и легитимни интереси. Това включва правото да изразите гледната си точка, да оспорите автоматизираното решение и да изискате човешка намеса от наш служител.
Не се извършва автоматизирано вземане на решения и профилиране


Право на подаване на жалба до надзорен орган (член 77 от ОРЗД)
Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, ако смятате, че обработването на засягащите Ви лични данни от нас противоречи на ОРЗД. Отговарящият за нас надзорен орган е длъжностното лице по защита на данните на федерална област Северен Рейн-Вестфалия, Нордхей-Вестфален, Кавалериещрасе 2-4, 40213 Дюселдорф [Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf], имейл: [email protected]. Също така можете да подадете жалба и до българската Комисия за защита на лични данни, София 1592, бул. Цветан Лазаров № 2, имейл: [email protected]

All privacy statements: