Imprint Bulgaria

Пеек & Клоппенбург КГ
Берлинер Алее
40212 Дюселдорф
Тел.: +49 211 911 910 04
karriere@peek-cloppenburg.de

 

Седалище на дружеството: Дюселдорф

AG Дюселдорф, номер от Търговски регистър: HRA 6862

ДДС номер: DE 121287018

 

Неограничено отговорен съдружник със самостоятелна представителна власт:

Пеек & Клоппенбург КГ Дюселдорд Комплементар Б.В. [Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V.]

Седалище: Рурмонд, Нидерландия

Търговска камара, досие № 12069011

Управляващи директори: Томас Джой, Стефан Шюлер

 

 

Европейската комисия предлага възможност за разрешаване на спорове на управлявана от нея онлайн платформа.Можете да достъпите тази платформа на следния външен уебадрес:http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Не сме задължени да участваме в процедури за уреждане на спорове пред потребителските арбитражни съвети и не участваме в тях.

share this page