Hero Image

Privacy Statement

Status: april 2021


1. Algemeen

1.1. De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van privacyregelgeving is:


Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-mail: [email protected]

(hierna "wij")


Wij maken deel uit van de Peek & Cloppenburg KG-groep van
ondernemingen, Düsseldorf, HRA 6862 (hierna "P&C Group"). Het is goed om
te weten dat er twee onafhankelijke Peek & Cloppenburg ondernemingen zijn,
met hun hoofdkantoren in Düsseldorf en Hamburg. Waar in dit Privacy
Statement Peek & Cloppenburg wordt genoemd, wordt Peek & Cloppenburg
KG
, Düsseldorf, bedoeld, waarvan u hier de
verkooppunten kunt vinden.


1.2. Onze functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar via:


Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Datenschutzbeauftragte
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-mail: [email protected]


1.3. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij
verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om een website aan te
bieden die functioneel en gebruiksvriendelijk is. Wij willen ervoor zorgen dat
u via deze webpagina's gebruik kunt maken van onze inhoud en
aanbiedingen. Bovendien verwerken wij uw gegevens alleen indien en voor
zover dit wettelijk is toegestaan. Voor nadere informatie wordt verwezen naar
het hierna volgende.


2. Verwerking van persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze website

2.1. Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem
automatisch gegevens en informatie van het device waarmee u toegang
heeft tot onze website . Deze gegevens worden opgeslagen in de
logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met
andere persoonsgegevens opgeslagen. Wij verwerken de volgende
gegevens van u als bezoeker van onze website:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Informatie over de taal van uw browser
 • Landinstelling
 • Uw besturingssystemen
 • Uw IP-adres
 • Datum en tijdstip van toegang tot de website
 • Websites van waaruit uw systeem toegang heeft tot onze website
 • Websites waartoe uw systeem toegang heeft via onze website

2.2. Het is noodzakelijk voor ons systeem om tijdelijk het IP-adres van uw device
op te slaan zodat de website op uw device kan worden getoond. Voor de
duur van uw gebruik van onze website moet uw IP-adres voor dit doel
opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden dient derhalve de
functionaliteit van de website. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om
onze website te optimaliseren en onze informatietechnologiesystemen te
beveiligen. De gegevens zullen niet voor marketingdoeleinden worden
gebruikt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens en de
logbestanden is artikel 6 lid 1, onder f van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: "AVG") op basis van ons gerechtvaardigd
belang om u een functionele en gebruiksvriendelijke website te kunnen
bieden.


2.3. De gegevens worden bewaard totdat het doel waarvoor zij worden
verzameld, is verwezenlijkt. Voor zover gegevens nodig zijn voor het
aanbieden van de website, houdt de noodzaak op te bestaan wanneer de
desbetreffende sessie is beëindigd. Uw gegevens worden dan automatisch
gewist. In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk
na zeven dagen het geval. Indien voornoemde gegevens daarna opgeslagen
blijven, wordt uw IP-adres in dat geval gewist of vervormd, zodat het niet
meer mogelijk is de oproepende internetverbinding toe te wijzen. Het
verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en
het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor
de werking van de website.


2.4. Voor zover wij uw gebruiksgedrag op onze website evalueren, gebruiken wij
uw gegevens uitsluitend in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm
om de bruikbaarheid van de website en de gebruikerservaring voor onze
bezoekers te verbeteren. Pseudonimisering houdt in dat kenmerken die een
duidelijke persoonsverwijzing mogelijk maken, worden verwijderd en
vervangen door een nieuwe waarde. Zonder kennis van deze waarde kan
een hercodering van uw gegevens niet plaatsvinden. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar deel 3 van dit Privacy Statement.


3. Cookies en vergelijkbare technieken

3.1. Wij gebruiken zogeheten "cookies" op onze website. Dit zijn tekstbestanden
die in of door uw internetbrowser op uw device worden opgeslagen.
Wanneer u onze website bezoekt, kan een cookie op uw device worden
opgeslagen. Deze bevat een unieke reeks tekens die kan worden gebruikt
om uw browser te identificeren wanneer u de website de volgende keer
bezoekt. Deze reeks wordt opgeslagen op uw device en de gegevens
worden van daaruit doorgestuurd naar onze site. Reeds opgeslagen cookies
kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren door
uw browser dienovereenkomstig in te stellen.


3.2. Informatie over "technisch noodzakelijke cookies", "cookies om surfgedrag te
analyseren", "cookies voor marketingdoeleinden" en "social media cookies"
is te vinden in onze Cookie Management Tool en ook in de toelichting in de
paragrafen 3.4-3.7 hieronder. U kunt toegang krijgen tot de Cookie
Management Tool vóór uw eerste bezoek aan onze website en op elk
gewenst moment door te klikken op het "schild pictogram" in de
rechterbenedenhoek van onze website. In onze Cookie Management Tool
kunt u ook op elk moment beslissen of u individuele cookies wilt activeren of
deactiveren.


3.3. Met uitzondering van de technisch noodzakelijke cookies, verwerken wij
persoonsgegevens via cookies alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. De
activering van cookies is vrijwillig. U kunt onze website ook volledig
gebruiken zonder geactiveerde cookies. U kunt uw keuze voor geactiveerde
cookies (toestemming) op elk moment intrekken door afzonderlijke of alle
cookies in onze Cookie Management Tool te deactiveren.


3.4. - 3.6 INTEGRATIE VAN HET SCRIPT EN VERSTREKKING VAN
INFORMATIE OVER COOKIES


4. Social Plug-ins

4.1. Op onze websites worden zogenaamde social plug-ins van de volgende
sociale media gebruikt (hierna de "social media "):

 • Facebook (provider: Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Xing (provider: XING SE, Dammtorstraat 30, 20354 Hamburg, Duitsland)
 • LinkedIn (provider: LinkedIn, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, Verenigde Staten)

4.2. Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, maken wij
gebruik van technische oplossingen die ervoor zorgen dat uw gegevens niet
via social plug-ins aan de betreffende provider van het social media netwerk
worden doorgegeven zonder dat u de social plug-ins vooraf hebt
geactiveerd. Gedeactiveerde social plug-ins zijn in de oorspronkelijke staat
op onze websites geïntegreerd, die zonder overeenkomstige activering geen
contact leggen met de servers van Facebook of andere social media
providers . Na activering brengen de sociale plug-ins een verbinding tot
stand met het betreffende sociale media netwerk. Als u deze gedeactiveerde
plug-ins activeert door op de knop "Sociale media activeren" aan het einde
van een webpagina te klikken en uw daarmee samenhangende toestemming
te geven, geven wij uw gegevens door aan de betreffende sociale
medianetwerken. Met nog een klik kunt u alsdan een aanbeveling doorsturen
binnen het betreffende sociale netwerk. Als u tijdens uw bezoek aan onze
websites al bent aangemeld bij een sociaal medianetwerk, wordt er mogelijk
geen aanmeldingsdialoogvenster meer weergegeven. Door op de knop
"Delen" te klikken, worden de gegevens doorgegeven aan de betreffende
provider van het sociale netwerk. Welke gegevens door de betreffende
provider worden verwerkt, is te vinden in de informatie over
gegevensbescherming van de betreffende aanbieder, te vinden onder
paragraaf 4.4.
Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door op de knop
"Sociale media deactiveren" te klikken.


4.3. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door de provider
van het betreffende social medianetwerk. Via elke geactiveerde sociale plug-in
wordt een cookie met een unieke identificatie geplaatst telkens wanneer de
desbetreffende website wordt opgeroepen. Dit kan het sociale media netwerk
in staat stellen een profiel van uw gebruiksgedrag op te stellen. Het kan niet
worden uitgesloten dat een dergelijk profiel ook aan u kan worden toegekend
bij een latere eerste registratie bij het social media netwerk.


4.4. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website reeds geregistreerd bent bij
een sociaal media netwerk, kan de provider van dit sociale netwerk het
bezoek aan uw persoonlijke account toewijzen zodra u de standaard
uitgeschakelde sociale plug-ins activeert. Voor de omvang en het doel van
de gegevensverzameling en de verwerking en het gebruik van de gegevens
door de sociale netwerken en informatie over rechten en
instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar
de informatie over gegevensbescherming van het respectieve sociale
netwerk. Deze is raadpleegbaar via de volgende hyperlinks:

4.5. In verband met het gebruik van social media plug-ins zijn wij samen met de
betreffende social media provider aan te merken als zogenaamde
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking (artikel 26
AVG). De overeenkomst inzake gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijkheid tussen Facebook Ireland, Ltd, 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland, en ons kan via de
volgende link
wordengeraadpleegd:https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_
addendum


U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van
Facebook via: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


De volgende toezichthoudende autoriteit is verantwoordelijk voor Facebook:


De Ierse Privacytoezichthouder:
Data Protection Commission
21, Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Ierland
https://www.dataprotection.ie


De door Facebook verwerkte gegevens kunnen worden doorgegeven aan
landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name aan Facebook,
Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten .


4.6. Naast social plug-ins bevatten onze websites ook eenvoudige links
(bijvoorbeeld naar Facebook, Instagram en Twitter).


5. Contact

5.1. U kunt per e-mail contact met ons opnemen. In dit verband verwerken wij
naast uw e-mailadres alleen de gegevens die u ons in uw aan ons gerichte
e-mailbericht meedeelt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw
gegevens in dit verband is artikel 6 lid 1, sub b AVG.


6. Doorgifte van persoonsgegevens aan dienstverleners

6.1. Wij werken samen met dienstverleners die namens ons bepaalde gegevens
verwerken. Dit geschiedt uitsluitend in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder
hebben wij met onze dienstverleners - voor zover wettelijk vereist -
overeenkomsten gesloten over de verwerking van gegevens namens hen,
die voldoen aan de vereisten van artikel 28 AVG en geven wij instructies aan
de dienstverleners over hoe zij met de gegevens moeten omgaan. Door
zorgvuldige selectie en regelmatige controle zorgen wij ervoor dat onze
dienstverleners alle organisatorische en technische maatregelen nemen die
nodig zijn om uw gegevens te beschermen.


6.2. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in derde
landen (buiten de EER), gebeurt dit op basis van overeenkomstige
adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie of worden passende
garanties geboden voor de bescherming van uw persoonsgegevens in
overeenstemming met de wettelijke vereisten in de zin van art. 46 AVG
(Standard Contractual Clauses van de EU of bindende bedrijfsvoorschriften).
Op verzoek verstrekken wij u graag nadere informatie over de passende
garanties.


7. Uw rechten als gebruiker

Hieronder geven wij een overzicht van uw rechten:


Recht van inzage – Art. 15 AVG
U kunt om volledige informatie verzoeken over de gegevens die op u
betrekking hebben en de omstandigheden waarin deze worden verwerkt,
zoals de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt of de duur van de opslag.


Recht op rectificatie – Art. 16 AVG
U kunt verzoeken dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd.


Recht op gegevenswissing - Art. 17 AVG
U kunt ons verzoeken de gegevens die op u betrekking hebben te wissen
indien deze gegevens om wettelijke redenen niet langer nodig zijn of niet
langer mogen worden verwerkt.


Recht op beperking van de verwerking – Art. 18 AVG
U hebt het recht verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken,
bv. wanneer uw gegevens nog niet kunnen worden gewist wegens
tegenstrijdige opslagverplichtingen.


Kennisgevingsplicht - Art. 19 AVG
Wij zijn verplicht alle ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt op de
hoogte te brengen van een correctie of verwijdering van uw gegevens of van
een beperking van de verwerking. Dit geldt alleen niet indien de informatie
voor ons onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. Wij zullen u over
deze ontvangers informeren indien u daarom verzoekt.


Recht op dataportabiliteit - Art. 20 AVG
U hebt het recht om van ons de persoonsgegevens te verkrijgen die op u
betrekking hebben in een gangbaar, machine leesbaar formaat of om deze
gegevens te laten overdragen aan een andere voor de verwerking
verantwoordelijke.


Recht van bezwaar Art. 21 AVG
In geval van verwerking van persoonsgegevens voor de vervulling van taken
van algemeen belang (art. 6, lid 1, onder e), AVG) of voor de vervulling van
gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, onder f), AVG), kunt u te allen tijde
met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van de u
betreffende persoonsgegevens. In geval van bezwaar moeten wij afzien van
verdere verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden,
tenzij

 • er dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens met
het oog op direct marketing, met werking voor de toekomst. In geval van
bezwaar moeten wij afzien van elke verdere verwerking van uw gegevens met
het oog op directe reclame.


Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming te worden
onderworpen – Art. 22 AVG
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend
op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - is gebaseerd,
wanneer daaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of u daardoor op
soortgelijke wijze wordt geraakt.


Een geautomatiseerd besluit is bij uitzondering toegestaan indien (i) u vooraf
uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of (ii) het besluit noodzakelijk is
voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of (iii) de
toepasselijke wetgeving dit toestaat en deze wetgeving adequate
maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen
te waarborgen.


In de gevallen (i) en (ii) zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw
rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te vrijwaren. Dit houdt
onder meer in dat u uw standpunt kunt toelichten, het geautomatiseerde
besluit kunt aanvechten en om een persoonlijk onderhoud met een van onze
medewerkers kunt verzoeken


Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit - Art. 77 AVG
U heeft te allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens Autoriteit Persoonsgegevens.

All privacy statements:

share this page