Privaatsuspoliitika

Seisuga aprill 2021


1. Üldist

1.1. Vastutav töötleja andmekaitseõiguse mõttes on

Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-post [email protected]

(edaspidi: meie)


Me oleme kontserni Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, HRA 6862 (edaspidi:
P&C grupp) liige. Juhime tähelepanu, et on kaks sõltumatut ettevõtet Peek &
Cloppenburg, mille peakontorid on Düsseldorfis ja Hamburgis. Selles
privaatsuspoliitikat osutatakse Peek & Cloppenburgile, pidades seejuures silmas
ettevõtet Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, mille asukohad leiate siit.


1.2. Võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole aadressil

Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Andmekaitseametnik
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-post [email protected]

1.3. Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Töötleme teie andmeid
peamiselt selleks, et pakkuda funktsionaalset ja hõlpsasti kasutatavat veebisaiti.
Soovime olla kindlad, et saaksite meie veebisaidi sisu ja pakkumisi kasutada.
Töötleme teie andmeid ainult siis, kui see on seadusega lubatud. Täpsema teabe
saamiseks lugege palun järgmisi selgitusi.


2. Isikuandmete töötlemine meie veebisaidi kasutamise ajal

2.1. Iga kord, kui kasutate meie veebisaiti, kogub meie süsteem teie arvutisüsteemist
automaatselt andmeid ja teavet. Need andmed salvestatakse meie süsteemi
logifailidesse. Eespool nimetatud andmeid ei salvestata koos teiste
isikuandmetega. Töötleme järgmisi andmeid:

 • teave kasutatava brauseri tüübi ja versiooni kohta;
 • teave teie brauseris kasutatava keele kohta;
 • piirkondlikud seaded;
 • teie operatsioonisüsteem;
 • teie IP-aadress;
 • juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg;
 • veebisaidid, millelt teie süsteem meie veebisaidile juurde pääses;
 • veebisaidid, millele teie süsteem meie veebisaidi kaudu juurde pääseb.

2.2. Selleks, et veebisaidi saaks edastada teie arvutisse, peab meie süsteem ajutiselt
teie IP-aadressi salvestama. Teie IP-aadress peab jääma salvestatuks veebisaidi
igakordse kasutamise ajaks. Seega on logifailides salvestamise eesmärk see, et
veebisait saaks täita oma funktsiooni. Lisaks kasutame neid andmeid oma
veebisaidi optimeerimiseks ja infotehnoloogiliste süsteemide turvalisuse
tagamiseks. Sellega seoses ei kasutata andmeid turunduseesmärgil. Nende
andmete ja logifailide töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse
(edaspidi: GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt f, lähtudes meie õigustatud huvist pakkuda
teile funktsionaalset ja hõlpsalt kasutatavat veebisaiti.
2.3. Andmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi
saavutamiseks. Kuna andmeid on vaja veebisaidi edastamiseks, kaob see vajadus
pärast asjakohase seansi lõppu. Seejärel kustutatakse teie andmed automaatselt.
Kui andmed on salvestatud logifailidesse, kustutatakse need hiljemalt seitsme
päeva pärast. Kui ülalnimetatud andmeid säilitatakse edasi, kustutatakse või
muudetakse sel juhul teie IP-aadress nii, et juurdepääsu internetiühendust ei ole
enam võimalik omistada. Andmete kogumine ja nende salvestamine logifailidesse
on veebisaidi toimimiseks hädavajalik.
2.4. Juhul kui me hindame teie kasutuskäitumist oma veebisaidil, kasutame teie
andmeid ainult anonüümselt või pseudonüümselt, et parandada veebisaidi
kasutatavust ja meie külastajate kasutuskogemust. Pseudonüümimine tähendab,
et need tunnused, mis võimaldavad luua isikuga selget seost, eemaldatakse ja
asendatakse uue väärtusega. Teie andmeid ei saa seda väärtust teadmata
dekodeerida. Lisateavet leiate selle privaatsuspoliitika 3 jaotisest.


3. Küpsised

3.1. Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Need on tekstifailid, mille teie
internetibrauser teie arvutisse salvestab. Kui kasutate meie veebisaiti, saab
küpsise salvestada teie süsteemi. Küpsis sisaldab individuaalset märgijada, mille
järgi saab tuvastada teie brauseri, kui te järgmisel korral veebisaiti kasutate.
Märgijada salvestatakse teie arvutisse, mille andmed edastatakse meie
veebisaidile. Juba salvestatud küpsiseid saab igal ajal kustutada. Seda saab teha
ka automaatselt, seadistades oma brauseri vastavalt.


3.2. Teavet tehniliselt vajalike küpsiste, veebilehitsemiskäitumist analüüsivate küpsiste,
turunduslikku eesmärki täitvate küpsiste, samuti sotsiaalmeedia küpsiste kohta
leiate meie küpsiste haldamise tööriistast ja allpool punktides 3.4–3.7 esitatud
selgitustest. Küpsiste haldamise tööriista juurde pääsete enne meie veebisaidi
esmast kasutamist ja igal ajal, klõpsates meie veebisaidi paremas allnurgas oleval
kilbiikoonil. Meie küpsiste haldamise tööriistas saate igal ajal otsustada ka
üksikute küpsiste aktiveerimise või desaktiveerimise üle.


3.3. Kui tehniliselt vajalikud küpsised välja arvata, töötleme isikuandmeid küpsiste
abil ainult teie sõnaselgel nõusolekul. Küpsiste aktiveerimine on vabatahtlik. Te
võite meie veebisaiti täies ulatuses kasutada ka ilma aktiveeritud küpsisteta. Te
võite aktiveeritud küpsiste valiku (nõusoleku) igal ajal tühistada, desaktiveerides
meie küpsiste haldamise tööriistas üksikud või kõik küpsised.


3.4–3.6. SKRIPTI INTEGREERIMINE JA KÜPSISTE KOHTA KÄIVA TEABE
ESITAMINE


4. Sotsiaalmeedia pistikprogrammid (pluginad)

4.1. Meie veebisaitidel kasutatakse järgmiste sotsiaalvõrgustike (edaspidi:
sotsiaalvõrgustikud) niinimetatud sotsiaalmeedia pluginaid:

 

 • Facebook (operaator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,USA);
 • xing (operaator: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa);
 • LinkedIn (1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA).
 •  

4.2. Teie andmete võimalikult laiaulatusliku kaitse huvides kasutame tehnilisi
lahendusi, mis tagavad, et andmeid ei edastata vastavale sotsiaalvõrgustiku
operaatorile sotsiaalmeedia pluginate kaudu ilma teie eelneva sotsiaalmeedia
plugina aktiveerimiseta.


4.3. Meie veebisaitidel on inaktiveeritud sotsiaalmeedia pluginad integreeritud
algseisundis, mis ilma vastava aktiveerimiseta ei loo kontakti Facebooki serverite
ega teiste sotsiaalvõrgustike operaatoritega. Pärast aktiveerimist loovad
sotsiaalmeedia pluginad ühenduse sotsiaalvõrgustikuga. Kui aktiveerite need
inaktiveeritud pluginad, klõpsates veebisaidi allosas oleval nupul „Aktiveeri
sotsiaalmeedia“ ja andes sel viisil nõusoleku, siis edastame andmed vastavatele
sotsiaalvõrgustikele. Seejärel uuesti klõpsates saate vastavas sotsiaalvõrgustikus
esitada soovituse. Kui olete meie veebisaidi kasutamise ajal sotsiaalvõrgustikku
juba sisse logitud, siis sisselogimislehte enam ei ilmu. Kui klõpsate nupul „Jaga“,
edastatakse andmed vastavale sotsiaalvõrgustiku operaatorile. Teavet selle kohta,
milliseid andmeid asjaomane teenuseosutaja töötleb, leiate jaotises 4.4 toodud
privaatsuspoliitikatest.
Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, klõpsates nupul „Sotsiaalmeedia
inaktiveerimine“.


4.4. Me ei saa mõjutada seda, kuidas sotsiaalvõrgustiku operaator teie andmeid
töötleb. Iga aktiveeritud sotsiaalmeedia plugin määrab kordumatu tunnusega
küpsise iga kord, kui asjaomasele veebisaidile sisenetakse. See võimaldab
sotsiaalvõrgustikul luua teie kasutuskäitumise profiili. Ei saa välistada, et loodud
profiili on võimalik teiega seostada ka siis, kui hiljem sotsiaalvõrgustikku esimest
korda registreerute.


4.5. Kui olete meie veebisaidi kasutamise ajal juba sotsiaalvõrgustikku sisse logitud,
võib selle sotsiaalvõrgustiku operaator seostada külastuse teie isikliku kontoga
kohe, kui aktiveerite vaikimisi inaktiveeritud sotsiaalmeedia pluginad. Teavet
andmekogumise ulatuse ja eesmärgi, samuti andmete töötlemise ja kasutamise
kohta sotsiaalvõrgustikes ning õiguste ja teie privaatsuse kaitsmise võimaluste
seadistamise kohta leiate asjaomase sotsiaalvõrgustiku privaatsuspoliitikast. Need
on saadaval järgmistel aadressidel

 


4.6. Sotsiaalmeedia pluginate kasutamisega seoses tegutseme asjaomase

võrguoperaatoriga kui niinimetatud kaasvastutav töötleja (GDPRi artikkel 26).
Äriühingu Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Iirimaa, ja meie vahel sõlmitud kaasvastutuse lepinguga saab igal ajal
tutvuda lingil: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Facebooki andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta aadressil
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
Facebooki eest vastutab järgmine järelevalveasutus:


Iirimaa Andmekaitsekomisjon
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Iirimaa
https://www.dataprotection.ie


Facebooki töödeldud andmeid võidakse edastada riikidesse, mis asuvad
väljaspool Euroopa Liitu, eriti Facebook Inc.-le., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, USA.


4.7. Lisaks sotsiaalmeedia pluginatele sisaldavad meie veebisaidid ka lihtsaid linke (nt
Facebooki, Instagrami ja Twitterisse).


5. Kontaktandmed

Võite meiega ühendust võtta e-posti teel. Selles olukorras töötleme lisaks teie eposti
aadressile ainult neid andmeid, mille te meile oma e-kirjas edastate. Teie
andmete töötlemise õiguslik alus on GDPR’i artikli 6 lõike 1 punkt b.


6. Isikuandmete edastamine teenuseosutajatele

6.1. Teeme koostööd teenuseosutajatega, kes meie tellimusel teatud andmeid
töötlevad. See toimub eranditult kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega.
Täpsemalt tellime oma teenuseosutajatelt andmetöötluse ja sõlmime – niivõrd, kui
see on seaduse kohaselt nõutav – selleks lepingud, mis vastavad GDPR’i artikli 28
nõuetele, samuti anname teenuseosutajatele juhised andmete töötlemiseks.
Hoolika valiku ja korrapäraste kontrollide abil tagame, et meie teenuseosutajad
kasutavad kõiki teie andmete kaitsmiseks vajalikke organisatoorseid ja tehnilisi
meetmeid.


6.2. Kui isikuandmeid edastatakse kolmandate riikide (väljaspool EMP’d)
vastuvõtjatele, tehakse seda Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsuse alusel või
kohaldatakse teie isikuandmete kaitseks asjakohaseid kaitsemeetmeid kooskõlas
seadusest tulenevate nõuetega GDPR’i artikli 46 tähenduses (EL-i standardsed
andmekaitseklauslid või siduvad kontsernisisesed eeskirjad). Vastavate
asjakohaste kaitsemeetmete kohta anname teile soovi korral meeleldi lisateavet.


7. Teie õigused kasutajana

Allpool esitame kokkuvõtte teie õigustest:


• Õigus andmetega tutvuda (GDPR’i artikkel 15)
Võite küsida põhjalikku teavet oma isikuandmete ja nende töötlemise asjaolude
kohta, näiteks nende andmete töötlemise eesmärkide või säilitamise kestuse
kohta.


• Õigus andmete parandamisele (GDPR’i artikkel 16)
Võite nõuda, et teid puudutavad valed andmed parandataks.


• Õigus andmete kustutamisele (GDPR’i artikkel 17)
Põhimõtteliselt võite nõuda, et me kustutaksime teie isikuandmed, kui need ei ole
õiguslikel põhjustel enam vajalikud või kui neid ei saa enam töödelda.


• Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (GDPR’i artikkel 18)
Teil on õigus takistada oma isikuandmete edasist töötlemist, näiteks kui teie
andmeid ei saa vastandlike säilitamiskohustuste tõttu veel kustutada.


• Teatamiskohustus (GDPR’i artikkel 19)
Oleme kohustatud teavitama kõiki vastuvõtjaid, kellele teie andmeid on avaldatud,
teie andmete parandamisest, kustutamisest või töötlemise piiramisest. See ei kehti
üksnes siis, kui see on meie jaoks võimatu või on seotud ebaproportsionaalsete
jõu pingutusega. Teavitame teid nendest vastuvõtjatest, kui te seda taotlete.


• Andmete ülekandmise õigus (GDPR’i artikkel 20)
Teil on õigus saada meilt oma isikuandmeid üldkasutatavas masinloetavas
vormingus või lasta need edastada teisele vastutavale töötlejale.


• Õigus esitada vastuväiteid (GDPR’i artikkel 21)
Kui isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides olevate ülesannete
täitmiseks (GDPR’i artikli 6 lõike 1 punkt e) või õigustatud huvide
kaitsmiseks (GDPR’i artikli 6 lõike 1 punkt f), võite mis tahes ajal esitada
vastuväite teid puudutavate isikuandmete töötlemise osas ka tulevikku
arvesse võttes. Vastuväite esitamise korral korral peame loobuma teie
andmete edaspidisest töötlemisest eespool nimetatud eesmärkidel, välja
arvatud juhul, kui


• töötlemisel on mõjuvad õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles teie
huvid, õigused ja vabadused, või


• töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või
kaitsmiseks.
Oma andmete kasutamise kohta otseturunduse eesmärgil saate igal ajal
esitada vastuväite ka tulevikku arvesse võttes. Vastuväite esitamise korral
peame loobuma teie andmete edaspidisest töötlemisest otseturunduse
eesmärgil.


• Õigus mitte olla allutatud automatiseeritud töötlusel põhinevatele otsustele
(GDPR’i artikkel 22)
Teil on õigus mitte olla allutatud otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud
töötlusel – sealhulgas profiilianalüüsil –, kui see toob kaasa teid puudutavad
õiguslikud tagajärjed või muu märkimisväärse mõju.
Automatiseeritud töötlusel põhinev otsus on erandkorras lubatud, kui i) olete enne
andnud sõnaselge nõusoleku või ii) otsus on vajalik teie ja meie vahelise lepingu
sõlmimiseks või täitmiseks või iii) seda lubavad kohaldatavad õigusnormid, mis
sisaldavad asjakohaseid meetmeid teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud
huvide kaitsmiseks.
Juhtudel i) ja ii) võtame asjakohaseid meetmeid, et kaitsta teie õigusi ja vabadusi
ning õigustatud huve. See tähendab, et saate selgitada oma seisukohta,
vaidlustada automatiseeritud töötlusel põhineva otsuse ja taotleda meie töötajalt
isiklikku ülevaatamist.
Otsuseid ja profiilianalüüsi ei tehta automatiseeritult.


• Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus (GDPR’i artikkel 77)
Teil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus, kui leiate, et me töötleme teie
isikuandmeid vastuolus EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega. Meie eest
vastutav andmekaitseasutus on Nordrhein-Westfaleni liidumaa
andmekaitseametnik, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, e-post:
[email protected].

All privacy statements:

share this page