Obavijest o zaštiti podataka

Stanje: Travanj 2021.

1. Općenito

1.1. Voditelj obrade sukladno odredbama zakona o zaštiti podataka je:

Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-adresa: [email protected]

(dalje u tekstu: „mi“)


Naše je društvo član grupe Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, MBS (HRA) 6862 (dalje u tekstu: „grupa P&C“). Molimo, obratite pozornost na činjenicu da postoje dva međusobno neovisna društva s nazivom Peek & Cloppenburg, jedno sa sjedištem u Düsseldorfu, a drugo u Hamburgu. Sva pozivanja na društvo Peek & Cloppenburg u sklopu ove obavijesti o zaštiti podataka odnose se na društvo Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, a adrese na kojima se nalaze njegove poslovnice možete pronaći ovdje.


1.2. Naše službenike za zaštitu podataka možete kontaktirati na:

Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Službenik za zaštitu podataka
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-adresa: [email protected]


1.3. Zaštita vaših osobnih podataka vrlo nam je važna. Vaše podatke obrađujemo prvenstveno kako bismo osigurali funkcionalnu web stranicu koja se lako koristi. Želimo biti sigurni da možete koristiti naše sadržaje i ponude putem ove web stranice. Osim toga, vaše podatke obrađujemo samo ako i u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom. Za detaljnije informacije, molimo pogledajte objašnjenja u nastavku.


2. Obrada osobnih podataka za vrijeme korištenja naše web stranice

2.1. Svaki put kada posjetite našu web stranicu, naš sustav automatski prikuplja podatke i informacije o vašem računalnom sustavu. Ti se podaci pohranjuju u datoteke dnevnika našeg sustava. Međutim, ti se podaci ne pohranjuju kod nas zajedno s ostalim osobnim podacima. Mi pritom obrađujemo sljedeće podatke:

 

 • informacije o vrsti preglednika i korištenoj verziji preglednika;
 • informacije o jeziku koji se koristi u vašem pregledniku;
 • postavke zemlje;
 • podatke o tome koji operativni sustav koristite;
 • vaša IP adresa;
 • datum i vrijeme pristupa našoj web stranici;
 • web stranice s kojih je vaš sustav pristupio našoj web stranici;
 • web stranice kojima vaš sustav pristupa preko naše web stranice.


2.2. Naš sustav mora privremeno pohraniti vašu IP adresu kako bi se naša web stranica
mogla prikazati na vašem računalu. Vaša IP adresa mora ostati pohranjena za
vrijeme odgovarajuće upotrebe naše web stranice. Pohrana u datotekama dnevnika
stoga služi funkcionalnosti web stranice. Ove podatke također koristimo za
optimizaciju naše web stranice i zaštitu naših informacijskih tehnologija. U tom
kontekstu se prikupljeni podaci neće koristiti u marketinške svrhe. Pravni temelj za
obradu ovih podataka i datoteka dnevnika je članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe
o zaštiti podataka (dalje u tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“) temeljem našeg
legitimnog interesa da vam pružimo funkcionalnu web stranicu koja se lako i
jednostavno koristi.


2.3. Podaci se pohranjuju sve dok je to nužno da bi se postigla svrha zbog koje su
prikupljeni. Ako su podaci potrebni za pružanje usluga prikaza web stranice, u
prethodnoj rečenici spomenuta svrha se gubi kada odgovarajuća sesija završi. Tada
se vaši podaci automatski brišu. Ako se podaci pohranjuju u datoteke dnevnika, onda
gubitak svrhe i brisanje slijedi najkasnije po proteku sedam dana. Ako se gore
navedeni podaci bez obzira na prethodno navedene i dalje čuvaju, onda će se vaša
IP adresa izbrisati ili učiniti neprepoznatljivom, tako da se s podacima više ne može
povezati pristupni internetski priključak. Prikupljanje podataka za potrebe pružanja
usluga prikaza web stranice i pohrana podataka u datotekama dnevnika ključni su za
rad web stranice.


2.4. Ako procjenjujemo vaše ponašanje prilikom korištenja naše web stranice, onda vaše
podatke koristimo samo u anonimiziranom ili pseudonimiziranom obliku kako bismo
poboljšali upotrebljivost web mjesta i korisničko iskustvo za naše posjetitelje.
Pseudonimizacija znači da se značajke koje omogućuju jasnu osobnu referencu
uklanjaju i zamjenjuju novom vrijednošću. Vaši se podaci ne mogu dekodirati bez
poznavanja te vrijednosti. Pojedinosti o tome potražite u odjeljku 3 ove obavijesti o
zaštiti podataka.


3. Kolačići (cookies)

3.1. Na našoj web stranici koristimo takozvane „kolačiće“ (cookies). Kolačići su male
tekstualne datoteke koje se pohranjuju u vaš internetski preglednik ili u vaš računalni
sustav. Kada posjetite našu web stranicu, u vaš sustav može se spremiti takav
kolačić. Kolačić sadrži individualni niz znakova koji se može koristiti za
prepoznavanje vašeg preglednika prilikom vašeg sljedećeg posjeta našeg web
mjesta. Kolačići se pohranjuju na vašem računalu i podaci se s njega prenose na
naše web mjesto. Kolačići koji su već spremljeni mogu se u bilo kojem trenutku
izbrisati. Možete svoj preglednik postaviti i tako da se kolačići automatski brišu.


3.2. Informacije o „tehnički potrebnim kolačićima“, „kolačićima za analizu ponašanja pri
surfanju“, „kolačićima u marketinške svrhe“ i „kolačićima na društvenim mrežama“
možete pronaći u našem alatu za upravljanje kolačićima, a također ih možete pronaći
u objašnjenjima u nastavku u odjeljcima 3.4. do 3.7. Alatu za upravljanje kolačićima
možete pristupiti prije nego što prvi put posjetite našu web stranicu, kao i kasnije u
bilo kojem trenutku klikom na „ikonu štita“ koja se nalazi u donjem desnom kutu naše
web stranice. U našem alatu za upravljanje kolačićima možete u bilo kojem trenutku
odlučiti aktivirati ili deaktivirati pojedinačne kolačiće.


3.3. S izuzetkom tehnički potrebnih kolačića, osobne podatke obrađujemo samo s
pomoću kolačića uz vaš izričiti pristanak. Aktiviranje kolačića je dobrovoljno. Našu
web stranicu također možete u potpunosti koristiti bez aktiviranih kolačića. Svoj
odabir aktiviranih kolačića (pristanak) možete opozvati u bilo kojem trenutku
deaktiviranjem pojedinih ili svih kolačića u našem alatu za upravljanje kolačićima.
Opoziv pristanka ne utječe na zakonitost obrade temeljem postavljenih kolačića koja
se temeljila na privoli prije opoziva.


3.4. – 3.6. INTEGRACIJA SKRIPTE I PRUŽANJE INFORMACIJA O KOLAČIĆIMA


4. Dodaci za društvene mreže

4.1. Na našoj web stranici koriste se takozvani dodaci za društvene mreže (Social
Plugins) iz sljedećih društvenih mreža (dalje u tekstu: „društvene mreže“):

 • Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,SAD)
 • Xing (operator: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Njemačka)
 • LinkedIn, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, SAD

4.2. U interesu što sveobuhvatnije moguće zaštite vaših podataka koristimo tehnička
rješenja koja osiguravaju da se podaci putem dodataka za društvene mreže ne
prenose odgovarajućem operateru društvene mreže ako vi prethodno niste aktivirali
dodatke za društvene mreže. Deaktivirani dodaci za društvene mreže integrirani su na našim web mjestima u
početnom statusu i oni bez odgovarajuće aktivacije ne uspostavljaju kontakt s
poslužiteljima Facebooka ili drugim operatorima društvenih mreža. Nakon aktivacije,
dodaci za društvene mreže uspostavljaju vezu s odgovarajućom društvenom
mrežom. Ako ove deaktivirane dodatke aktivirate klikom na gumb „Aktiviraj društvene
medije“ na dnu web stranice i time date pristanak za njih, prenosit ćemo podatke na
relevantne društvene mreže. Još jednim klikom možete poslati preporuku unutar
odgovarajuće društvene mreže. Ako ste već prijavljeni na neku društvenu mrežu
tijekom posjeta našoj web stranici, možda se neće pojaviti dijaloški okvir za prijavu na
tu društvenu mrežu. Klikom na gumb „Podijeli“ podaci se prenose odgovarajućem
operateru društvene mreže. Detalje o tome koje podatke obrađuje dotični pružatelj,
možete pronaći u informacijama o zaštiti podataka tog pružatelja, koje možete
pronaći u odjeljku 4.4.
Pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku klikom na gumb „Deaktiviraj
društvene mreže“. Opoziv pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja se
temeljila na pristanku prije opoziva.


4.3. Nemamo utjecaj na obradu vaših podataka od strane operatora dotične društvene
mreže. Svaki aktivirani dodatak za društvene mreže postavlja kolačić s jedinstvenim
identifikatorom svaki put kada se pristupi dotičnom web mjestu. To omogućuje
društvenoj mreži da stvori profil vašeg ponašanja prilikom korištenja. Ne može se
isključiti mogućnost da vam se takav profil dodijeli kada sljedeći put prijavite na
društvenoj mreži.


4.4. Ako ste već prijavljeni na nekoj društvenoj mreži tijekom posjeta naše web stranice,
operator ove društvene mreže možda će moći povezati posjet s vašim osobnim
računom čim aktivirate društvene dodatke koji su prema zadanim postavkama
deaktivirani. Opseg i svrhu prikupljanja podataka, kao i podatke o obradi i uporabi
podataka od strane društvenih mreža te podatke o pravima i opcijama postavki za
zaštitu vaše privatnosti možete naći u informacijama o zaštiti podataka odgovarajuće
društvene mreže. Te su informacije dostupne na sljedećim adresama:

 

4.5. U vezi s upotrebom dodataka za društvene medije djelujemo kao takozvani
zajednički voditelj obrade s odgovarajućim mrežnim operatorom (čl. 26. Opće uredbe
o zaštiti podataka). Ugovor o zajedničkoj odgovornosti koji smo sklopili s društvom
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska
možete u bilo kojem trenutku pogledati na sljedećoj poveznici:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Službenika za zaštitu podataka Facebooka možete kontaktirati na:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Sljedeće nadzorno tijelo odgovorno je za Facebook:


Irska komisija za zaštitu podataka
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Irska
https://www.dataprotection.ie


Podaci koje obrađuje Facebook mogu se prenijeti u zemlje izvan Europske unije, a
posebno društvu Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD.
4.6. Uz dodatke za društvene mreže, naše web stranice sadrže i jednostavne poveznice
(npr. na Facebook, Instagram i Twitter).


5. Kontakt

Možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte. U tom kontekstu, osim vaše eadrese,
obrađujemo samo podatke koje nam dostavite u svojoj e-pošti upućenoj
nama. Pravni temelj za obradu vaših podataka je članak 6. stavak 1. točka (b) Opće
uredbe o zaštiti podataka.


6. Prijenos osobnih podataka pružateljima usluga

6.1. Surađujemo s pružateljima usluga koji obrađuju određene podatke u naše ime (tzv.
izvršitelji obrade). To se izvodi isključivo u skladu s važećim zakonom o zaštiti
podataka. S takvim izvršiteljima obrade smo sklopili ugovore – ako je to zakonski
potrebno – o obradi podataka u naše ime, koji udovoljavaju zahtjevima iz članka 28.
Opće uredbe o zaštiti podataka i dali smo im upute o postupanju s podacima.
Pažljivim odabirom i redovitim provjerama osiguravamo da naši izvršitelji obrade
poduzimaju sve organizacijske i tehničke mjere koje su potrebne za zaštitu vaših
podataka.


6.2. Ako se osobni podaci prenose primateljima u trećim zemljama (izvan EGP-a),
prijenos se provodi na temelju odgovarajuće odluke Europske komisije o
primjerenosti ili pod uvjetom da su za zaštitu vaših osobnih podataka sukladno
zakonskim uvjetima predviđene odgovarajuće zaštitne mjere u smislu članka 46.
Opće uredbe o zaštiti podataka (naročito primjena standardnih klauzula EU-a o zaštiti
podataka). Daljnje informacije o pružateljima usluga/ primateljima osobnih podataka i
predviđenim odgovarajućim zaštitnim mjerama rado ćemo vam pružiti na zahtjev.


7. Vaša prava u svojstvu korisnika

U nastavku navodimo sažeti prikaz vaših prava:

 • Pravo na pristup – članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo dobiti informaciju obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na vas ili
ne, a ako naše društvo obrađuje vaše osobne podatke, imate pravo na pristup
informacijama o svrsi obrade, predviđenom razdoblju pohrane podataka i sl.

 • Pravo na ispravak – članak 16. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo od nas ishoditi ispravak vaših podataka ako su isti netočni ili pogrešni.

 • Pravo na brisanje – članak 17. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo od nas ishoditi brisanje vaših osobnih podataka ako osobni podaci iz
zakonskih razloga nisu više potrebni ili se više ne smiju obrađivati.

 • Pravo na ograničenje obrade podataka – članak 18. Opće uredbe o zaštitipodataka

Imate pravo zabraniti daljnju obradu vaših osobnih podataka, npr. ako se vaši podaci
još ne mogu izbrisati zbog zakonski određenih rokova koji vrijede za njihovu pohranu.

 • Obveza izvješćivanja – članak 19. Opće uredbe o zaštiti podataka

Obvezni smo sve primatelje, kojima su vaši podaci otkriveni, obavijestiti o ispravku ili
brisanju vaših podataka ili o ograničenju obrade. Navedeno ne vrijedi samo ako je
informiranje nemoguće ili je povezano s nerazmjernim naporom. Na vaše traženje,
obavijestit ćemo vas o tim primateljima.

 • Pravo na prenosivost podataka – članak 20. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo podatke koji se odnose na vas zaprimiti u uobičajeno upotrebljavanom
elektroničkom, strojno čitljivom formatu. Pravo na prenosivost podataka uključuje
pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade.

 • Pravo na prigovor – članak 21. Opće uredbe o zaštiti podataka

U slučaju obrade osobnih podataka za izvršavanje zadaća od javnog interesa
(članak 6. stavak 1. točka (e) Opće uredbe o zaštiti podataka) ili za izvršavanje
legitimnih interesa (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti
podataka), u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu osobnih
podataka koji se odnose na vas s učinkom za budućnost. U slučaju prigovora,
moramo se suzdržati od svake daljnje obrade vaših podataka u gore navedene
svrhe, osim ako

 • postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode, ili
 • je obrada potrebna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

U svako doba možete na korištenje vaših podataka u svrhe izravnog
marketinga uložiti prigovor s budućim učinkom. U slučaju prigovora, moramo
se suzdržati od svake daljnje obrade Vaših podataka u svrhe izravnog
marketinga.

 • Pravo nepodvrgavanja automatiziranom donošenju odluke – članak 22. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na
automatiziranoj obradi – uključujući izradu profila (profiling), ako ona proizvodi pravne
učinke koji se odnose na vas ili na sličan način značajno utječe na vas.
Automatizirano donošenje odluke se iznimno dopušta ako ste ili (i) prethodno izrazili
svoju izričitu privolu ili (ii) je odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora
između vas i nas ili (iii) to dopuštaju važeći pravni propisi i ti propisi sadrže
odgovarajuće mjere zaštite Vaših prava i sloboda te vaših legitimnih interesa.
U slučajevima (i) i (ii) donosimo odgovarajuće mjere kako bismo zaštitili vaša prava i
slobode, kao i vaše legitimne interese. Navedeno uključuje da možete objasniti svoje
stajalište, osporiti automatsku odluku i zatražiti osobnu uključenost našeg
zaposlenika.
Nema automatiziranog donošenja odluka niti izrade profila.

 • Pritužba nadzornom tijelu – članak 77. Opće uredbe o zaštiti podataka

Ako smatrate da vaše osobne podatke ne obrađujemo u skladu s odredbama Opće
uredbe o zaštiti podataka možete se u svako doba obratiti nadzornom tijelu i uložiti
prigovor. Nadzorno tijelo koje je za nas nadležno je Državni povjerenik za zaštitu
podataka u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, eadresa:
[email protected]. Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je: Agencija za
zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, e-mail:
[email protected], Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, Web:
www.azop.hr.

All privacy statements:

share this page